Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra ŠJ 112/2016 Potraviny 327,09 s DPH 30.05.2016 Fierno s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 353/2017 Dokumetnácia ZŠ 89,10 s DPH 13.11.2017 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 336/2017 Sedátko biele 106,00 s DPH 07.11.2017 OK TREND Fiľakovo, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 343/2017 Čistiace potreby 368,17 s DPH 09.11.2017 Monika Deáková - Democolor ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 342/2017 Mobilmé služby 30,00 s DPH 09.11.2017 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 346/2017 Telefónne služby 44,00 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 345/2017 Kalendar 2018 159,39 s DPH 09.11.2017 National Pen ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 344/2017 Balená stolová voda 70,00 s DPH 09.11.2017 AQUA COOL Marian Farkaš ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 352/2017 Hygienické potreby 164,84 s DPH 13.11.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 337/2017 Zákony v školskej praxi 45,76 s DPH 07.11.2017 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 347/2017 Spotreba plynu 2 304,00 s DPH 13.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 351/2017 Rozšírenie dátovej siete 324,36 s DPH 13.11.2017 MediaCity - Fehér Matej ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 350/2017 Reapeter 165,00 s DPH 13.11.2017 MediaCity - Fehér Matej ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 350/2017 Reapeter 165,00 s DPH 13.11.2017 MediaCity - Fehér Matej ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 348/2017 Spotreba el. energie 1 123,00 s DPH 13.11.2017 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 349/2017 Spotreba el. energie 56,00 s DPH 13.11.2017 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 354/2017 Prenájom rohoží 45,78 s DPH 13.11.2017 Lindström, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 338/2017 Prenájom zbernej nádoby 49,90 s DPH 07.11.2017 Ekronn,s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 339/2017 Služby energetika 61,00 s DPH 07.11.2017 Mesto Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_169/2017 Potraviny 7,05 s DPH 07.11.2017 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4977