•  

    • Az iskolába beirathatók azon gyermekek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket.
    • A beiratásra személyesen az iskola B épületében kerül sor.
    • A gyermek és törvényes képviselők részvétele kötelező (vagy legalább az egyik törvényes képviselő, aki bemutatja a másik törvényes képviselő felhatalmazását, hogy eljárhat a gyermek beiratását illetően)
    • A felhatalmazást nem szükséges közjegyző által hitelesíteni.
    • A beiratásnál kérjük felmutatni mindkét szülő személyi igazolványát és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
    • Beiratás előtt el kell döntenie, hogy gyermeke etikai nevelést vagy hitoktatást kíván-e látogatni.

     

    A GDPR - Adatvédelmi információk a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó beíratással kapcsolatban:

    Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovov časti Ochrana osobných údajov - GDPR, kde sa nachádzajú informácie o právach dotknutej osoby ako aj informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

     

    Az Oktatásügyi Minisztérium tájékoztatása a beiratkozással kapcsolatban