Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 113/2017 Spotreba el. energie 52,00 s DPH 06.04.2017 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 279/2018 Učebnice Környezetismeret 210,00 s DPH 17.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 38/2017 Poskytovanie praktického vyučovania s DPH 09.01.2017 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Faktúra 71/2018 Prednáška - Čas premien 117,00 s DPH 05.03.2018 MP Education s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 02.09.2016 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Potraviny pre školskú kuchyňu s DPH 03.11.2015 Ag foods SK , s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Zmluva Poskyt.fin.prispevkov_Projekt Cesta na trh práce3 s DPH 31.01.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Prenájom priestorov s DPH 21.12.2018 Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Dodatok č.2 k zmluve č. ZO/2018A9806-1 s DPH 15.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Kultúrnospoločenské podujatie KEREK PEREC 170,00 s DPH 10.10.2016 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera o.z. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.09.2016 Adria Gold s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.09.2016 Adria Gold s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.01.2015 Bohuš Šesták s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.09.2016 KUBO LC, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Rekonštrukčné práce na objekte ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - jedáleň 9 174,00 s DPH 10.02.2015 Styl-Bau, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Komplexný poradenský systém s DPH 24.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsych. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny od 1.1.2017 s DPH 30.12.2015 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Poskytnutie licencie- URBIS s DPH 04.01.2016 MADE s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Plyn s DPH 06.11.2013 SPP, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 07.09.2015 Starvys, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5790