Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 113/2017 Spotreba el. energie 52,00 s DPH 06.04.2017 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 279/2018 Učebnice Környezetismeret 210,00 s DPH 17.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 38/2017 Poskytovanie praktického vyučovania s DPH 09.01.2017 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Faktúra 71/2018 Prednáška - Čas premien 117,00 s DPH 05.03.2018 MP Education s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 30.01.2017 CK Lobelka, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Dohoda o zab. praktického vyučovania formou odb. praxe 0,00 s DPH 10.05.2016 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov s DPH 26.01.2016 ŠEVT, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o spolupráci fotenia s DPH 03.02.2016 Xvision s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 02.09.2016 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.09.2016 KUBO LC, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 02.09.2016 Pekáreň, s.r.o. Halič ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Poskytnutie finančného daru s DPH 11.12.2015 Nadácia Petit Academy ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o obstaraní lyžiarskeho zájazdu s DPH 29.01.2016 CK Slniečko s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2014/2015 s DPH 21.05.2014 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o dielo - kamerový systém 5 421,00 s DPH 01.07.2014 Matej Fehér - MEDIACITY ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zamestnávateľská zmluva - ING - Tatry Sympatia s DPH 20.08.2014 ING Tatry-Sympatia ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva rámcová kúpna zmluva-dodaj tovaru s DPH 25.08.2014 INMEDIA, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva dodatok č.1 k zmluve o zabezp. mliečnych výrobkov s DPH 22.08.2014 Koliba Trade, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Kúpno - predajná zmluva s DPH 26.08.2014 Pekáreň, s.r.o. Halič ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 26.08.2014 Jozef Ferenc - Mäso - údeniny ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5675