Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Ochrana os.údajov s DPH 25.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Komplexný poradenský systém s DPH 24.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsych. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 478/2017 Zbierka Hodina deťom s DPH 16.10.2017 Nadácia pre deti Slovenska ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 480/2017 Prenájom priestorov s DPH 03.11.2017 Peter Halaj ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva ŠJ_11/2019 Nájom nebytových priestorov s DPH 25.11.2019 Klub Dôchodcov - Elena Lipničková ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 822013 Telefón s DPH 41,36 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva ŠJ_10/2019 Nájom nebytových priestorov s DPH 22.11.2019 Július Berky ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 319/2016 Služby energetika 09/2016 s DPH 10.10.2016 Mesto Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre školskú kuchyňu s DPH 03.11.2015 Ag foods SK , s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Zmluva Dodávka plynu s DPH 21.12.2015 MET Slovakia s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Potraviny pre ŠJ s DPH 05.09.2016 Ondrej Šimon - SIMON STYL ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva 048/2012/1.1/OPV/D04 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 12.09.2014 Agentúra MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva elektrické zasielanie faktúr s DPH 04.01.2016 MADE s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Poskytnutie licencie- URBIS s DPH 04.01.2016 MADE s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_872013 Potraviny s DPH 08.04.2013 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra Toaletné papiere s DPH 08.02.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny od 1.1.2017 s DPH 30.12.2015 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 15/29/054/96 Dohod a poskytnutí fin. prostriedkov na menotorované zapracovanie s DPH 18.12.2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 98/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 03.12.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Zmluva Z_22011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.09.2011 Súkromné centrum voľného času ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5675