• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Pedagogický asistent - 2x

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    1.2.2018
   • Požiadavky:
    Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o 2 voľných pracovných miestach na obsadenie pozície „Pedagogický asistent“.

    Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    Dátum nástupu: 01.02.2018

    Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom

    Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho a maďarského jazyka.

    Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači. Žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom je potrebné zaslať najneskôr do 19.01.2018 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk. Bližšie informácie: +421 47 4381 924.