• Popis projektu

    • Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

     Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu


     Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

      

     Názov projektu: Moderný svet, moderný život, moderná škola

     Žiadateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo - Alapiskola

      

     Výška poskytnutého príspevku: 141 262,72 €
     Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 7 450,53 €
     Spolu: 148 713,25 €

      

     Začiatok realizácie projektu:      jún 2012

     Ukončenie realizácie projektu:   jún 2015