Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra ŠJ_1742012 Potraviny 117,09 s DPH 29.10.2012 ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Z_32011 Zmluva o dielo - GO palubovej dosky v telocvični 30 000,00 s DPH 11.03.2011
Faktúra ŠJ_83/2016 Potraviny 99,38 s DPH 25.04.2016 ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Zmluva 2011_MPC_BB_BB_003 Zmluva o nebytových priestorov s DPH 13.10.2011
Faktúra 66/2019 Športové potreby 242,70 s DPH 28.02.2019 Trinet Corp, s.r.o.
Faktúra 140/2017 Prispevok na stravovanie zam. 1 151,28 s DPH 28.04.2017 ZŠ Š. Koháriho II. - Školská jedáleň ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 32/2016 Vlajky SR, EÚ 80,50 s DPH 02.02.2016 2U s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 53/2021 Dezinfekčné prostriedky 200,00 s DPH 24.02.2021 44 ENTERPRISE, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Objednávka O_2021/22 Ručná dezinfekcia 200,00 s DPH 15.02.2021 44 ENTERPRISE, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Faktúra 172/2017 Púzdro 59,50 s DPH 22.05.2017 AB COMPUTER s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 314/2021 Penové kocky 25,80 s DPH 04.10.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Objednávka O_2021/95 Edukačné pomôcky kartičky 352,81 s DPH 07.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Faktúra 200/2021 Finančná gramotnosť publikácie 65,40 s DPH 11.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 201/2021 Didaktické pomôcky 206,00 s DPH 11.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 202/2021 Didaktické pomôcky 352,81 s DPH 11.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Objednávka O_2021/93 Finančná gramotnosť publikácie VJM 65,40 s DPH 07.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Objednávka O_2021/94 Edukačné pomôcky VJM 206,00 s DPH 07.06.2021 ABCedu, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy
Faktúra 357/2016 Služby technika BOZP 140,00 s DPH 08.11.2016 AENEAS - Anderko Zoltán ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Faktúra 236/2016 Služby technika 140,00 s DPH 07.07.2016 AENEAS - Anderko Zoltán ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 1072014 Technika PO a BOZP 120,00 s DPH 23.04.2014 AENEAS - Anderko Zoltán ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5790