• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

   • Kósik Réka, Pócsa Krisztina, Vankó Máté
   • 2. miesto
   • BioLIt
   • Regionálne kolo
   • Biológia / Maďarská literatúra
   • Kasza Karina Alexandra, Mag Anna Borbála, Ondrejšík Brigitta
   • 3. miest
   • Algoritmánia
   • Regionálne kolo
   • Informatika
   • Brigita Ondrejšíková
   • 60 m - 4. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Brian Mihály
   • 60 m - 4. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Szabolcs Koronczi
   • 60 m - 6. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Gabriela Hanyusová
   • 60 m - 9. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Gabriela Hanyusová
   • 300 m - 5.-6. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Chiara Alexandra Majlingová
   • 800 m - 8. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Szabolcs Koronczi
   • 1000 m - 2. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • František Botoš
   • 1000 m - 8. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Brian Mihály
   • Skok do diaľky - 2. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Máté Nagy
   • Skok do diaľky - 4. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Emília Becze
   • Skok do diaľky - 9. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Imrich Bíro
   • Skok do výšky - 5. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Máté Nagy
   • Skok do výšky - 8. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Amina Nagyová
   • Skok do výšky - 8. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Imrich Bíro, Brian Mihály, Máté Nagy, František Botoš
   • Štafeta 4x60 m - 2. miesto
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Dievčatá celkovo
   • 5. miesto z 9
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Chlacpi celkovo
   • 3. miesto z 10
   • 58. Novohradské hry v atletike
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • pripravuje sa
   • 2. ročník Novohradské hry v atletike pre I. stupeň ZŠ
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova