Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 766779 Toaletný papier, utierky, mydlá 91,33 s DPH 10.01.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_67/2018 Potraviny 6,53 s DPH 10.04.2018 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 135/2018 Spotreba vody 28,36 s DPH 20.04.2018 StVPS, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 139/2018 Manažment školy 41,45 s DPH 24.04.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 137/2018 Príspevok na stravovanie 988,65 s DPH 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_65/2018 Potraviny 645,47 s DPH 09.04.2018 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_71/2018 Potraviny 123,33 s DPH 16.04.2018 Adria Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_69/2018 Potraviny 6,71 s DPH 12.04.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_68/2018 Potraviny 71,78 s DPH 12.04.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_66/2018 Potraviny 25,74 s DPH 10.04.2018 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 134/2018 Admin. hosp.školy 41,45 s DPH 20.04.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_60/2018 Potraviny 153,54 s DPH 04.04.2018 Pekáreň, s.r.o. Halič ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_63/2018 Potraviny 95,63 s DPH 04.04.2018 Adria Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_56/2018 56/2018 237,45 s DPH 26.03.2018 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_52/2018 Potraviny 665,03 s DPH 19.03.2018 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_62/2018 Potraviny 669,18 s DPH 04.04.2018 Soldanus Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_61/2018 Potraviny 937,27 s DPH 04.04.2018 Simon Ondrej ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_64/2018 Potraviny 186,22 s DPH 06.04.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 133/2018 Natural 95 26,00 s DPH 20.04.2018 Eral s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 131/2018 Zákon o školskej praxi 45,05 s DPH 17.04.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5675