Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 304/2021 Hygienické potreby 110,29 s DPH 20.09.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 303/2021 Telekomunikačné služby 2,88 s DPH 20.09.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 302/2021 Knihy na prípravu súťaže Katedra 130,24 s DPH 20.09.2021 Libri-Bookline Zrt. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 300/2021 Poist. majetku a zodp. za škodu PO a podn. FO 415,01 s DPH 20.09.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 297/2021 Učebnice MJL, MAT, HUV - MŠVVaŠ 2 286,20 s DPH 14.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 299/2021 Učebnice MAT s MJL - MŠVVaŠ 1 518,00 s DPH 14.09.2021 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 298/2021 Fyzika pre 9.roč. s VJM 378,00 s DPH 14.09.2021 Expol Pedagogika s.r.o ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 288/2021 Chémia a fyzika pre 9. a 6. ročník s VJM 1 296,00 s DPH 09.09.2021 Expol Pedagogika s.r.o ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 293/2021 Kontrola hasiacich prístrojov 200,40 s DPH 09.09.2021 NOVHAS - Jackuliak Miroslav ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 292/2021 Dezinsekcia ŠJ 95,00 s DPH 09.09.2021 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 291/2021 Administratívne práce pri spracovaní NP 700,00 s DPH 09.09.2021 Darfinger s.r.o ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 290/2021 Učebnice ANJ 750,00 s DPH 09.09.2021 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 289/2021 Poštové služby 26,35 s DPH 09.09.2021 Slovenská pošta a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 287/2021 Google Disk 1,99 s DPH 09.09.2021 Google ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 296/2021 Spotreba plynu 9/2021 969,00 s DPH 09.09.2021 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 286/2021 Demontáž a montáž kuchynských spotrebičov 153,10 s DPH 09.09.2021 Szelec Attila ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 283/2021 Súbor písaniek pre 1. ročník 349,50 s DPH 09.09.2021 Palaestra s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 295/2021 Spotreba el. en. 9/2021 62,00 s DPH 09.09.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 294/2021 Spotreba el. en. 9/2021 832,00 s DPH 09.09.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 279/2021 Internetové služby 9/2021 60,00 s DPH 07.09.2021 Filleck. s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5741