• Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície kuchár/kuchárka.

       

      Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

      Prax v odbore: min. 2 roky

      Náplň (druh) práce: Výroba jedál a nápojov pre stravníkov. Pomoc pri zostavovaní jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpisu. V prípade potreby zastupovanie hlavného kuchára.

       

      Termín nástupu: 21.09.2023

      Termín pohovoru: 19.09.2023

       

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: Ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 709 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

       

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

       

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 17.09.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

       

      Bližšie informácie: +421 949 777 622