• Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  hlavný kuchár/hlavná kuchárka.

      Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár.

      Prax v odbore: min. 2 roky

      Náplň (druh) práce:  Koordinácia výroby jedál a nápojov pre stravníkov. Samostatné zostavovanie jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpisu. Kontrola činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne (pomocný kuchár, pomocná sila).Zabezpečovanie výkon kontroly, vedenie evidencie a dokumentácie HACCP.

      Termín nástupu:   03.04.2023

      Termín pohovoru: 27.03.2023

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve, súhlas so spracovaním osobných údajov.

      Iné požiadavky: Ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.

      Zložka mzdy: (brutto) od 700 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 24.03.2023 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.

      Bližšie informácie: +421 949 777 622