• Pracovná ponuka - Állásajánlat

     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície  školník. 
      Náplň (druh) práce: Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru.
      Termín nástupu:   01.12.2021
      Termín pohovoru:  29.11.2021
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass), doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
      Iné požiadavky: ústretovosť, samostatnosť, precíznosť, zručnosť, zmysel pre poriadok, bezúhonnosť.
      Zložka mzdy: (brutto) od 623 €. Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. 
      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať najneskôr do 25.11.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.
      Bližšie informácie: +421 949 777 622