• Pracovná ponuka - Állásajánlat


     • Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01
      Fiľakovo informuje o dve voľné pracovné miesta na obsadenie pozície pedagogický asistent
      a školský špeciálny pedagóg.
      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
      Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
      odborných zamestnancov.
      Termín nástupu: 07.04.2021
      Termín pohovoru: 29.03.2021
      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis
      uchádzača (CV vo formáte Europass).
      Iné požiadavky: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.
      Zložka mzdy: (brutto) od 915,00 €, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa
      vzdelania a dĺžky praxe.
      Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického
      pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.
      Žiadosť o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom uchádzača je potrebné zaslať
      najneskôr do 24.03.2021 na adresu školy poštou: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II.
      Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo, alebo e-mailom: sekretariat@koharysuli.sk.
      Bližšie informácie: +421 949 777 622