• Össz-szülői értekezlet - Celoškolské rodičovské združenie

     • A II. Koháry Isván Alapiskola meghívja a tanulók szüleit az össz-szülői értekezletre, ami 2018. szeptember 27-én (csütörtök) 15:00 órai kezdettel az A épület első emeletén lesz megtartva.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola pozýva rodičov žiakov na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2018 (štvrtok) o 15:00 hod. na prvom poschodí budovy A.

     • Felhívás jelölések benyújtására - Výzva na podávanie návrhov na kandidátov


     • A II. Koháry István Alapiskola igazgatója felhívja a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának az iskolai önkormányzatok működéséről, azok összetételéről, szervezési és pénzügyi részleteiről szóló 291/2004 sz. rendelete alapján a II. Koháry István Alapiskola tanulóinak szüleit az iskolatanácsi tagok jelölésére. Az írásbeli jelöléseket kérjük benyújtani az iskola igazgatóságára 2018. szeptember 26., 9:00 óráig. A jelölés feltétele a jelölt beleegyezése. A választásokra az össz-szülői értekezlet keretein belül, 2018. szeptember 27-én, 15:00 órai kezdettel kerül sor.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Riaditeľ ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakovo  v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyzýva rodičov žiakov ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakovo  na podávanie návrhov na kandidátov do volieb Rady školy. Návrhy na kandidátov do volieb Rady školy za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe najneskôr 26.9.2018 do 9.00 hod. na riaditeľstve školy. Zároveň vopred oznamuje termín volieb: 27.9.2018 o 15.00 hod. v mieste sídla školy na celoškolskom rodičovskom združení.