• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

   • Illés Orsolya, Mizera Liliana, Vaculčiak Jázmin
   • XI. Harmos Károly képzőművészeti verseny
   • Celoštátne kolo
   • Výtvarná výchova
  • Okresné kolo

   • Illés Panka
   • 3. miesto
   • Šach
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Szabolcs Koronczi
   • 1. miesto
   • Cezpoľný beh
   • Okresné kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Levente Bacskai
   • 3. miesto
   • Cezpoľný beh
   • Okresné kolo
   • Telesná a športová výchova
   • František Botoš
   • 7. miesto
   • Cezpoľný beh
   • Okresné kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Dievčatá
   • 3. miesto
   • Floorball SK liga - miniliga dievčat - 1. kolo
   • Okresné kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Chlapci
   • 3. miesto
   • Floorball SK liga - miniliga chlapcov - 1. kolo
   • Okresné kolo
   • Telesná a športová výchova
  • Domáce kolo

   • ZŠ Š. Koháriho II. s VJM
   • 1. miesto /128/
   • Zápasenie - II. náborový turnaj medzi základnými školami vo Fiľakove
   • Domáce kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Dievčatá
   • 2. miesto
   • Floorball SK liga - miniliga dievčat - 2. kolo
   • Domáce kolo
   • Telesná a športová výchova