Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 329/2021 Prenájom zbernej nádoby 9/2021 49,70 s DPH 07.10.2021 Ekronn,s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 328/2021 Balená stolová voda 65,00 s DPH 07.10.2021 AQUA COOL Marian Farkaš ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 330/2021 Vyúčtovanie spotreby elektriny - nedoplatok 79,56 s DPH 07.10.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 331/2021 Registračný poplatok na súťaž 6,00 s DPH 07.10.2021 Nadácia Katedra ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 325/2021 Spotreba el. en. 10/2021 62,00 s DPH 06.10.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 324/2021 Internetové služby 10/2021 60,00 s DPH 06.10.2021 Filleck. s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 317/2021 Poskytované PC služby 9/2021 200,00 s DPH 06.10.2021 Matej Fehér - MEDIACITY ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 318/2021 Výpočtová technika 2 212,00 s DPH 06.10.2021 MediaCity - Fehér Matej ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 319/2021 Príslušenstvo výpočtovej techniky 621,48 s DPH 06.10.2021 Matej Fehér - MEDIACITY ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 320/2021 Hygienické antibakteriálne potreby 1 058,40 s DPH 06.10.2021 Monika Deáková - DEMOCOLOR ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 321/2021 Čistiace potreby na kuchyňu 53,00 s DPH 06.10.2021 Monika Deáková - DEMOCOLOR ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 322/2021 Telekomunikačné služby 87,00 s DPH 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 323/2021 Systémová podpora 90,00 s DPH 06.10.2021 MADE spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 327/2021 Spotreba plynu 10/2021 2 989,00 s DPH 06.10.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 326/2021 Spotreba el. en. 10/2021 832,00 s DPH 06.10.2021 Energie2, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_108/2021 Projekt "Školské ovocie" 0,00 s DPH 05.10.2021 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_106/2021 Potraviny 744,12 s DPH 05.10.2021 Soldanus Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_109/2021 Potraviny 9,24 s DPH 05.10.2021 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_107/2021 Pekárenské výrobky 102,36 s DPH 05.10.2021 Pekáreň, s.r.o. Halič ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_105/2021 Potraviny 125,04 s DPH 04.10.2021 Chrien, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
zobrazené záznamy: 1-20/5790