Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 766779 Toaletný papier, utierky, mydlá 91,33 s DPH 10.01.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 296/2018 Prísp. na stravovanie - júl 113,49 s DPH 26.09.2018 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 287/2018 Mobilné služby 3,76 s DPH 24.09.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 285/2018 ZP + Školský zákon 19,20 s DPH 24.09.2018 Poradca, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 286/2018 Natural 95 28,00 s DPH 24.09.2018 Eral s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 288/2018 Lemonball 84,01 s DPH 25.09.2018 Malunet, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 289/2018 Učebnice 245,10 s DPH 26.09.2018 Liberra -Terra s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 290/2018 Príspevok na strav. apríl 961,74 s DPH 26.09.2018 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 292/2018 Príspevok na strav. máj 911,43 s DPH 26.09.2018 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 294/2018 Príspevok na strav. jún 989,82 s DPH 26.09.2018 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 298/2018 Masérske služby - chránená dielňa 1 000,00 s DPH 27.09.2018 Relax Artemis - Milada Spodniaková ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva ŠJ_2/2018 Prenájom priestorov s DPH 28.06.2018 Berkyová Eva ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 341/2018 Odborný prax s DPH 12.09.2018 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_135/2018 Potraviny 316,32 s DPH 12.09.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_137/2018 Potraviny 89,79 s DPH 20.09.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_132/2018 Potraviny 127,99 s DPH 06.09.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_134/2018 Potraviny 171,69 s DPH 10.09.2018 Adria Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_133/2018 Potraviny 150,82 s DPH 10.09.2018 Bohuš Šesták - Veľkosklad ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra ŠJ_136/2018 Potraviny 161,61 s DPH 17.09.2018 Adria Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 283/2018 Seminár - Povinnosti škôl 40,00 s DPH 20.09.2018 JUdr. Danica Bedlovičová ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
zobrazené záznamy: 1-20/5741