• A tantárgyról

    • Az informatika (legközelebbi angol megfelelője az information technology, IT) önálló tudományág, amely az információk rögzítésével, kezelésével, rendszerezésével, továbbításával foglalkozik. Ezt a tevékenységét főként számítógépeken végzi:

     • elméleti úton azáltal, hogy módszereket, modelleket, formalizmusokat dolgoz ki a számítógépek készítéséhez és működtetéséhez;
     • mérnöki tevékenységgel úgy, hogy számítógépeket készít, illetve azokhoz elektronikai eszközöket alkot (hardver);
     • rendszertervezéssel és -készítéssel azáltal, hogy a számítógépek működtető eszközeit hozza létre, illetve azokat működteti (szoftver);
     • alkalmazza a számítógépet azáltal, hogy különböző feladatok elvégzése alkalmassá teszi, pl.: orvosi alkalmazások, kereskedelmi rendszerek, CAD, nyilvántartások stb.).

     Az informatika az információtudomány, a matematika és az elektronika elegye. Az informatikus az, aki e fenti területek valamelyikében szerzett képesítésével számítógépeket, vagy számítógépeken alkot, fejleszt, kutat, vagy azok eredményeit használja. Ma még sokan vannak, akik más területen szerzett képesítéssel végzik ezt a tevékenységet (úttörők).


     Lyukszalagot használtak az első automaták programozására

     Szakterületek

     • információelmélet
     • számrendszerek, kódok
     • adatátvitel, kommunikáció
     • számítógép-architektúrák
     • számítógép-hálózatok
     • számítógép-programozás
     • informatikai biztonság
     • adatfeldolgozás, ember-gép kapcsolat
     • mesterséges intelligencia
     • grafikai ábrázolás
     • virtuális valóság
     • alkalmazások
     • Információs Technológia

     Hypertext Editing System – NASA kutatók használták 1969-ben


     További infók a http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Informatikaport%C3%A1l oldalon