• A tantárgyról

    • A történelem a múltbeli események összessége.     A magyar tankönyvek és ismeretterjesztő művek általában a következő felosztásban tárgyalják:

     • Világtörténelem vagy egyetemes történelem
     • Magyar történelem

     Tágabb értelemben véve a világtörténelem az emberi eseményeken túlmutatva a következőképpen is csoportosítható, aszerint hogy mely tudományok foglalkoznak vele:

     • A világegyetem története (csillagászat)
     • Földtörténet (földtudomány)
     • Az élővilág története (biológia)
     • Az emberiség története (történettudomány)
     • Mi végre kell nekünk a történelem? (filozófia)

     A történelem fogalma

     A történelem latin neve, a historia a görög ιστορία szóból származik, ami a hisztorein („kutatni, kérdezősködni”) főnevesülése, szó szerinti jelentése: „kikutatott tudás, elbeszélés, beszámoló” (ugyancsak az alapigéből képzett nomen agentis a hisztór, jelentése: „bölcs”, „szemtanú”, „bíró”).


     Az emberi történelem felosztása

     Évszám szerint

     • Évezredek és évszázadok

     Korszak szerint

     Az európai történelem korszakai:

     • Őskor
     • Ókor
     • Középkor
     • Korai újkor
     • Modernkor

     Történelmi korszakok (más földrészeké is)


     Földrajzi terület szerint

     • Afrika története
     • Ausztrália és Óceánia története
     • Ázsia története
     • Dél-Amerika története
     • Európa története
     • Észak-Amerika története

     Témák szerint

     • Diplomáciatörténet
     • Életrajz
     • Gazdaságtörténet
      • Az adózás története
     • Hadtörténet
     • Irodalomtörténet
     • Jogtörténet
     • Művelődéstörténet
      • Kultúrmozgalmak
     • Művészettörténet
      • A film története
      • Színháztörténet
     • Politikatörténet
     • Pszichohistória
     • Társadalomtörténet
      • Nők a történelemben
     • Technikatörténet
     • Tudománytörténet
      • A filozófia története
      • Fizikatörténet
      • Matematikatörténet
      • Az orvostudomány története
     • Vallástörténet
      • A kereszténység története