Navigácia

EÚ projekt

Popis projektu

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu


Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

 

Názov projektu: Moderný svet, moderný život, moderná škola

Žiadateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo - Alapiskola

 

Výška poskytnutého príspevku: 141 262,72 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 7 450,53 €
Spolu: 148 713,25 €

 

Začiatok realizácie projektu:      jún 2012

Ukončenie realizácie projektu:   jún 2015


Születés- és névnapok

Dnes (Štvrtok 24.8.2017)
Veronika Csíková (III.C)
Veronika Váradiová (V.C)
Zajtra (Piatok 25.8.2017)
Lilien Dóša (I.C)
Ľudovít Baláž (VI.A)
Ľudovít Botoš (V.B)
Pozajtra (Sobota 26.8.2017)
Mátyás Csányi (VII.A)
Samuel Fekete (VII.C)

Štvrtok 24. 8. 2017

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 2796158