Navigácia

EÚ projekt

Popis projektu

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu


Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

 

Názov projektu: Moderný svet, moderný život, moderná škola

Žiadateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo - Alapiskola

 

Výška poskytnutého príspevku: 141 262,72 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 7 450,53 €
Spolu: 148 713,25 €

 

Začiatok realizácie projektu:      jún 2012

Ukončenie realizácie projektu:   jún 2015


Születés- és névnapok

Dnes (Piatok 15.12.2017)
Réka Tóthová (IV.A)
Pozajtra (Nedeľa 17.12.2017)
Kornélia Horváthová (II.A)

Piatok 15. 12. 2017

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 2986603