Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Roland Bozó BR Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Zsolt Karcag KZs Rozvrh
Štatutárny zástupca
karcag@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Adriana Kuzmová KAd Rozvrh
Zástupkyňa
kuzma@koharysuli.sk
 
 
Anita Albertová AA Vedúca hospodárskeho úseku
sekretariat@koharysuli.sk
 
 
Iveta Melicherová MI Vedúca školskej jedálne
jedalen@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Denisa Agócs AD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Kabinet: 3A
agocs@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Viktória Benedek BV Rozvrh
Učiteľka
benedek@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Noémi Berta Kovács BKN Rozvrh
Učiteľka
bertakovacs@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Judit Bial BJ Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Kabinet: 7B
bial@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Gabriela Bodorová BG Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Kabinet: 3B
bodor@koharysuli.sk
 
 
Andrea Bozó BA Rozvrh
Učiteľka
bozo@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Csaba Czene CC Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
Kabinet: 9B
czene@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Robert Dalko DR Rozvrh
Učiteľ
dalko@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Annamária Dalková DA Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Kabinet: 8A
dalkova@koharysuli.sk
 
 
PaedDr. Ladislav Dányi DL Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.D
Kabinet: 7D
danyi@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Diana Farkaš FD Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Kabinet: 6A
farkasdiana@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Tamás Farkaš FT Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
Kabinet: 5C
farkas@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Csaba Fazekas FC Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
Kabinet: 8C
fazekas@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Gertrúda Fazekasová FGe Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Kabinet: 4A
fazekasova@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Zsolt Fehér FZ Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.A
Kabinet: 7A
feher@koharysuli.sk
 
 
Eva Fehérová FE Rozvrh
Vychovávateľka
fehereva@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Gábor Fekete FG Rozvrh
Učiteľ
fekete@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Izolda Ferencová FI Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
Kabinet: 6B
ferenc@koharysuli.sk
 
 
Katarína Fizeľová FK Rozvrh
Vychovávateľka
fizela@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Lívia Fukáčová FL Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Kabinet: 8B
fukac@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Diana Gecso GD Rozvrh
Učiteľka
gecso@koharysuli.sk
 
 
PaedDr. Hedviga Hámoriová HH Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Kabinet: 1B
hamori@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Tímea Jéneyová JT Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Kabinet: 9A
jeney@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Kristína Kajlová KK Rozvrh
Učiteľka
kajla@koharysuli.sk
 
 
Bc. Pavel Kaško KP Asistent
kaskopavel@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Zlata Kašková KZ Rozvrh
Vychovávateľka
kasko@koharysuli.sk
 
 
Erika Kóšaová KEr Rozvrh
Asistentka
kosa@koharysuli.sk
 
 
Eva Kovácsová KE Rozvrh
Vychovávateľka
kovacs@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Kristína Magová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
Kabinet: 5B
mag@koharysuli.sk
 
 
PaedDr. Jozef Mihály MJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 0.A
Kabinet: 0A
mihaly@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Judita Mihályová MJu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Kabinet: 2B
mihalyova@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Marián Nagy NaM Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
Kabinet: 6C
nagy@koharysuli.sk
 
 
Mária Nagyová NM Rozvrh
Učiteľka
nagyova@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Mária Oláhová OM Učiteľka
olahova@koharysuli.sk
 
 
PaedDr. Tünde Puntigán PT Rozvrh
Učiteľka
puntigan@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Laura Simonová SiL Rozvrh
Učiteľka
simon@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Tímea Szabóová ST Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Kabinet: 5A
szabo@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Ladislav Szloszjár SL Učiteľ
szloszjar@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Ladislav Szloszjár SL Rozvrh
Špeciálny pedagogický zamestnanec
 
 
Mgr. Anna Šimková ŠA Rozvrh
Učiteľka
simko@koharysuli.sk
 
 
Bc. Iveta Šimonidesová ŠI Rozvrh
Vychovávateľka
simonides@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Erika Šipošová ŠE Rozvrh
Učiteľka
sipos@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Jana Šramková ŠJ Rozvrh
Učiteľka
sramkova@koharysuli.sk
 
 
M.A. Andrea Teleki TAn Rozvrh
Školská psychologička
teleki@koharysuli.sk
 
 
M.A. Andrea Teleki TA Učiteľka
teleki17@freemail.hu
 
 
Mgr. Jozef Tomi TJ Rozvrh
Triedny učiteľ: V.D
Kabinet: 5D
tomi@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Adriana Tomolyová TAd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Kabinet: 4B
tomolya@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Monika Tóthová TM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Kabinet: 2A
toth@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Agnesa Vaculčiaková VAg Rozvrh
Učiteľka
vaculciak@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Attila Vankó VA Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
Kabinet: 7C
vankoaatila@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Henriett Vankó VH Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Kabinet: 1A
vankohenriett@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Erika Varga VE Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Kabinet: 2C
varga@koharysuli.sk
 
 
Mgr. Blanka Vassová VB Rozvrh
Učiteľka
vass@koharysuli.sk
 
 
Ing. Štefan Bőd Areálový pracovník
 
 
Robert Tóth TR Školník
 
 
Judita Vargová VJ Hlavná kuchárka
 
 
Lucia Bacskaiová BC Pomocná kuchárka
 
 
Anna Bapčányová BaA Pomocná kuchárka
 
 
Agnesa Csernoková CsA Upratovačka
 
 
Estera Šuhajová ŠuE Pomocná kuchárka
 
 
Alžbeta Tóthová TAl Upratovačka
 
 
Eva Tóthová TE Upratovačka

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.04.2018

Voľné miesta na našej škole

Születés- és névnapok

Dnes (Sobota 21.4.2018)
Barnabáš Köböl (VI.B)
Pozajtra (Pondelok 23.4.2018)
Vojtech Čemer (VII.D)

Sobota 21. 4. 2018

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 3182418