Navigácia

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 1.-4. ročník (od 2011/2012 do 2014/2015)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 26
prvý cudzí jazyk 6
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 3
vlastiveda 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 14
informatická výchova 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 4
hudobná výchova 4
Zdravie a pohyb
telesná výchova 8
Ostatné
školský vzdelávací program 20


© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2017

Születés- és névnapok

Dnes (Štvrtok 24.8.2017)
Veronika Csíková (III.C)
Veronika Váradiová (V.C)
Zajtra (Piatok 25.8.2017)
Lilien Dóša (I.C)
Ľudovít Baláž (VI.A)
Ľudovít Botoš (V.B)
Pozajtra (Sobota 26.8.2017)
Mátyás Csányi (VII.A)
Samuel Fekete (VII.C)

Štvrtok 24. 8. 2017

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 2796172