Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Čitateľský krúžok - NV pre triedu 8.B
Čitateľský krúžok - NV pre 9. ročník
Fitnes pre chlapcov pre ročníky 5.-9.
Hry s logikou pre 3.A triedu
Krúžok informatiky - NV pre ročníky 5.-9.
Krúžok mal.majstrov - NV pre ročníky 5. - 9.
Krúžok mladých novinárov pre ročníky 5. - 9.
Krúžok prvej pomoci pre 7. ročník
Ľudový tanec "Szederinke" pre ročníky 1-4
Lukostreľba/stolný tenis pre ročníky 6. - 9.
Malí majstri pre 1. ročník
Matematický krúžok pre 9. ročník
Matematika hrou - NV
Moderný tanec - NV pre ročníky 1. - 4.
Multimediálny krúžok pre ročníky 5.-9.
Prírodovedný krúžok pre ročník 5. - 9.
Regionálne poznatky pre 5. ročník
Robotika pre tried II.A a ročníky 6.-9.
Rozvoj zručností pre 3. ročník
Strelecký krúžok - NV
Svet okolo nás pre 1. ročník
Svet rozprávok pre 0. ročník
Školské rádio - NV pre ročníky 5. - 9.
Školský klub
Šport. hry - Atletika - NV pre ročníky 5. - 9.
Športový krúžok - starší chlapci pre ročníky 8. - 9.
Športový krúžok mladší chlapci pre ročníky 5.-7.
Športový krúžok pre 3. a 4. ročník pre 4. ročník
Turistika pre ročníky 5. - 9.
Umelecký krúžok pre 3.B triedu
Výtvarný krúžok pre ročníky 5. - 9.
Z rozprávky do rozprávky pre 13. ročník
Zaujímavá fyzika pre ročníky 6.-9.

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2017

Születés- és névnapok

Dnes (Štvrtok 24.8.2017)
Veronika Csíková (III.C)
Veronika Váradiová (V.C)
Zajtra (Piatok 25.8.2017)
Lilien Dóša (I.C)
Ľudovít Baláž (VI.A)
Ľudovít Botoš (V.B)
Pozajtra (Sobota 26.8.2017)
Mátyás Csányi (VII.A)
Samuel Fekete (VII.C)

Štvrtok 24. 8. 2017

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 2796188