Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  0A U.0A 0 Rozvrh
PaedDr. Jozef Mihály
0.A
  1. poschodie B B 1 0 Rozvrh
  1A U.1A 0 Rozvrh
Mgr. Henriett Vankó
I.A
  1B U.1B 0 Rozvrh
PaedDr. Hedviga Hámoriová
I.B
  1C U.1C 0
  2. poschodie Az Az 2 0 Rozvrh
  2. poschodie Bv Bv 2 0 Rozvrh
  2. poschodie Bz Bz 2 0 Rozvrh
  2A U.2A 0 Rozvrh
Mgr. Monika Tóthová
II.A
  2B U.2B 0 Rozvrh
Mgr. Judita Mihályová
II.B
  2C U.2C 0 Rozvrh
Mgr. Erika Varga
II.C
  3A U.3A 0 Rozvrh
Mgr. Denisa Agócs
III.A
  3B U.3B 0 Rozvrh
Mgr. Gabriela Bodorová
III.B
  4A U.4A 0 Rozvrh
Mgr. Gertrúda Fazekasová
IV.A
  4B U.4B 0 Rozvrh
Mgr. Adriana Tomolyová
IV.B
  5A U.5A 0 Rozvrh
Mgr. Tímea Szabóová
V.A
  5B U.5B 0 Rozvrh
Mgr. Kristína Magová
V.B
  5C U.5C 0 Rozvrh
Mgr. Tamás Farkaš
V.C
  5D U.5D 0 Rozvrh
Mgr. Jozef Tomi
V.D
  6A U.6A 0 Rozvrh
Mgr. Diana Farkaš
VI.A
  6B U.6B 0 Rozvrh
Mgr. Izolda Ferencová
VI.B
  6C U.6C 0 Rozvrh
Mgr. Marián Nagy
VI.C
  6D U.6D 0
  7A U.7A 0 Rozvrh
Mgr. Zsolt Fehér
VII.A
  7B U.7B 0 Rozvrh
Mgr. Judit Bial
VII.B
  7C U.7C 0 Rozvrh
Mgr. Attila Vankó
VII.C
  7D U.7D 0 Rozvrh
PaedDr. Ladislav Dányi
VII.D
  8A U.8A 0 Rozvrh
Mgr. Annamária Dalková
VIII.A
  8B U.8B 0 Rozvrh
Mgr. Lívia Fukáčová
VIII.B
  8C U.8C 0 Rozvrh
Mgr. Csaba Fazekas
VIII.C
  9A U.9A 0 Rozvrh
Mgr. Tímea Jéneyová
IX.A
  9B U.9B 0 Rozvrh
Mgr. Csaba Czene
IX.B
  Budova P P 0 Rozvrh
  Dielňa D 0 Rozvrh
  Informatika 1 "A" I1 0 Rozvrh
  Informatika 2 "A" I2 0 Rozvrh
  Informatika 3 "B" I3 0 Rozvrh
  Jazyková učebňa A JUA 0 Rozvrh
  Jazyková učebňa B JUB 0 Rozvrh
  Kancelária vedúciej ŠJ KVŠJ 0
  Malá kuchyňa MK 0 Rozvrh
  Prízemie B P B 0 Rozvrh
  Rozprávková izba 0
Foto Školská jedáleň ŠJ 120 Rozvrh
  Školská jedáleň ŠJ 0
  Školská kuchyňa ŠK 0
  Telocvičňa T 0 Rozvrh
  Telocvičňa 1 T1 0 Rozvrh
  Telocvičňa 2 T2 0 Rozvrh
  Telocvičňa P TP 0 Rozvrh
  Trieda na delenie B 0 TDB0 0 Rozvrh
  Trieda na delenie B 2 TDB2 0 Rozvrh
  Trieda na delenie P TDP 0
  Trieda na delenie ŠKD TDŠk 0 Rozvrh
  Trieda pre talentovaných TT 0 Rozvrh
  Učebňa geografie a dejepisu UGD 0 Rozvrh
  Učebňa hudobnej výchovy UHUV 0 Rozvrh
  Učebňa chémie a fyziky UCHF 0 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Születés- és névnapok

Dnes (Štvrtok 22.3.2018)
Amanda Oláhová (I.A)
Zajtra (Piatok 23.3.2018)
Dominik Uhrín (VIII.B)
Adrián Szabó (VII.C)
Pozajtra (Sobota 24.3.2018)
Daniel Ádám (III.A)
Szabolcs Ádám (III.A)
Gabriel Botoš (VII.B)
Gabriel Illéš (VI.C)
Gabriel Kluka (II.B)

Štvrtok 22. 3. 2018

Kapcsolat

Cím: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7
98601 Fiľakovo - Fülek
Igazgatóság: 047/4381924
0949777622 - igazgató / mobil
Titkárság: 047/4381924
0908023943

E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com
Étterem: 047/4381429

Térkép

Počet návštev: 3136486