• Próbálja ki az EduPage alkamazást, így okostelefonjáról elérhet minden információt, ami az iskolával kapcsolatos.
     • Össz-szülői értekezlet - Celoškolské rodičovské združenie

      A II. Koháry Isván Alapiskola meghívja a tanulók szüleit az össz-szülői értekezletre, ami 2018. szeptember 27-én (csütörtök) 15:00 órai kezdettel az A épület első emeletén lesz megtartva.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     • Felhívás jelölések benyújtására - Výzva na podávanie návrhov na kandidátov


      A II. Koháry István Alapiskola igazgatója felhívja a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának az iskolai önkormányzatok működéséről, azok összetételéről, szervezési és pénzügyi részleteiről szóló 291/2004 sz. rendelete alapján a II. Koháry István Alapiskola tanulóinak szüleit az iskolatanácsi tagok jelölésére. Az írásbeli jelöléseket kérjük benyújtani az iskola igazgatóságára 2018. szeptember 26., 9:00 óráig. A jelölés feltétele a jelölt beleegyezése. A választásokra az össz-szülői értekezlet keretein belül, 2018. szeptember 27-én, 15:00 órai kezdettel kerül sor.

     • Oznámenie - Értesítés

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     • Oznámenie

      Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

      Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Partneri - Partnerek

   • Mesto Fiľakovo
   • EduPage
  • Prihlásenie - Bejelentkezés

  • Zvonenie - Csengetés

   Pondelok 15. 10. 2018